Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Γλώσσα Γ ΄περιεχόμενα

1. Σχεδιαγράμματα Σκέφτομαι & γράφω


2. Γραμματική  

3. Ανθολόγιο:
 
4κάνω κλικ στην Ενότητα 

 
1 Η απλή πρόταση : Υποκείμενο και Αντικείμενο του ρήματος.  
2. Διακρίνω τα γένη και τον αριθμό των ουσιαστικών.
3. Ερωτηματικές λέξεις.
4. Οριστικό και Αόριστο άρθρο.
5. Μαθαίνω τι είναι η παράγραφος.
6. Βάζω λέξεις σε αλφαβητική σειρά. 

1. Συλλαβισμός
2. Κύρια ονόματα
3. Ουσιαστικά – οι πτώσεις τους –  αρσενικά ισοσύλλαβα , ανισοσύλλαβα
4. Επίθετα
5. Ο ενεστώτας
6. Ενεργητική και παθητική φωνή
7. Ο ενεστώτας των βοηθητικών ρημάτων είμαι και έχω.

1. Θηλυκά ουσιαστικά
3. Τα συνώνυμα
4. Το κόμμα, το αποσιωπητικό
5. Κυριολεξία και Μεταφορά

Ενότητα 4. "Ο κόσμος γύρω μας"
1. Ουδέτερα ουσιαστικά
2. Ρήματα σε –ίζω, -ώνω
3. Το τελικό ν
4. Ο τονισμός των μονοσύλλαβων λέξεων ή, πού, πώς


Ενότητα 5. "Πολιτείες ντυμένες στα λευκά"
1. Παρελθοντικοί χρόνοι
2. Χρονικοί κι αιτιολογικοί σύνδεσμοι
3. Παραθετικά επιθέτων

1. Προσωπικές αντωνυμίες
2. Κτητικές αντωνυμίες
3. Προσωποποίηση
4. Οικογένειες λέξεων
5. Ονομασία συλλαβών – συλλαβισμός
6. Αντίθετες λέξεις 
Ενότητα 7η : «Έλα στην παρέα μας»
1. Μελλοντικοί χρόνοι: Στιγμιαίος και
2. Εξακολουθητικός Μέλλοντας
3. Προστακτική Ενεστώτα και αορίστου
4. Σημεία στίξης
5. Σύνδεση θέσης-επιχειρήματος
6. Επαυξημένες προτάσεις
7. Αντίθετες λέξεις
8. Σύνθετες λέξεις
9. Συνώνυμες λέξεις
10.  Τα ερωτηματικά πού και πώς 

1. Διάκριση οριστικού – αόριστου άρθρου
2. Διάκριση προσωπικών αντωνυμιών – άρθρων
3. Μετοχές Ενεργητικής Φωνής 35
4. Ομώνυμες λέξεις
5. Προστακτική αορίστου
6. Παράγραφος 
7. Παρατατικός

Ενότητα 9η: «Ήτανε μια φορά»
  • Τα ταξίδια του παππού μου
  • Τα ταξίδια του παππού μου
  • Μια αληθινή ιστορία
  • Στο νησί του Αιόλου
  • Γεια σου χαρά σου Βενετιά
1.  Το επίθετο πολύς
2. Το επίρρημα πολύ
3. Ρήματα σε -άβω
4. Παράγραφος
5. Οικογένειες λέξεων
6. Κύρια εθνικά ονόματα
7. Σύνθετες λέξεις
8. Συνώνυμες λέξεις
9. Μεταφορά
10. Επανάληψη Παρατατικού-Αορίστου
11.  Επανάληψη Στιγμιαίου-Εξακολουθητικού Μέλλοντα 

1. Θηλυκά ουσιαστικά σε –ισσα
2. Ευθύς και πλάγιος λόγος
3. Επιφωνήματα
4. Ουδέτερα ουσιαστικά σε –είο
5. Υποκοριστικά
6. Σημεία στίξης: διπλή τελεία-εισαγωγικά
7. Υπερθετικός βαθμός επιθέτων
8. Αντίθετες λέξεις
9. Σύνθετες λέξεις
10.  Μεταφορά

Ενότητα 11η: «Όλοι μια αγκαλιά»
1. Αριθμητικά επίθετα: απόλυτα και τακτικά
2. Αντίθετες λέξεις
3. Σύνθετες λέξεις
4. Αρκτικόλεξα
5. Επαυξημένες προτάσεις


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου